Reklamace

VŠEOBECNÉ POKYNY

 

 1. Zboží lze reklamovat zasláním nebo osobně po domluvě na adrese Top sound s.r.o., Sofijské náměstí 3400/6, 14300 Praha - Modřany.
 2. Zboží je kupující - maloobchodní odběratel povinen zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech do 45 dnů od převzetí zboží, tím je stanovena lhůta pro skladové reklamace. 
 3. Skladové reklamace vyzvedává prodávající na svoje náklady. Kontakt pro vyřízení: info@topsoundfashion.cz .
 4. Prodávající poskytuje kupujícímu, který je maloobchodním odběratelem záruku jeden rok, přičemž záruční doba začíná běžet okamžikem kdy kupující - maloobchodní odběratel zboží převezme. Pro běh záruční doby tedy není rozhodné, kdy zboží koupí nebo převezme koncový zákazník - spotřebitel.
 5. Reklamace je kupující povinen zasílat s řádně vyplněným reklamačním listem s podrobným popisem vady, tato vada může být označena lepící páskou přímo na artiklu pro její rozpoznání; v případě spotřebitelských reklamací i s přiloženou kopií dokladu o prodeji, ze které je patrný artikl a datum prodeje. 
 6. Zásilka s reklamovaným zbožím musí být zabalena odpovídajícím způsobem pro přepravu, včetně uložení zboží (bez překládání, mačkání, atd.) Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené přepravou zboží v nevhodném obalu nebo vlivem chybné manipulace se zbožím a na vady tímto způsobené. 
 7. Zboží musí být kompletní včetně všech součástí dodávky. Chybějící části nebo poškození zboží při převzetí do reklamace musí být poznamenány na reklamačním listě. 
 8. Lhůta pro posouzení a vyřízení reklamace je nejdéle 30 dní a začíná běžet dnem převzetí zboží prodejcem.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§2167, odst. b, OZ)
 • mechanické poškození (protržení, prořezání, poškrábání, odření, přeložení, ušpinění materiálu, utržené zapínání či jiné součásti věci, vady zipu vzniklé nešetrným zacházením , poškození kabelek soustavným přetěžováním, atd. (§2170, odst. b, OZ) )
 • opotřebování věci vlivem nesprávného užívání, užívání k jinému účelu než je výrobek určen (přetěžování kabelek, apod.) a nadměrné opotřebení v důsledku intenzity užívání
 • vystavení zboží extrémním podmínkám (nadměrnému promoknutí, provlhnutí, dlouhodobému a intenzivnímu slunečnímu záření)
 • neoznámení vady bez zbytečného odkladu ( §1212)

Odkaz: Návod k užívání a ošetřování produktů

Tato doporučení a pokyny se řídí a vycházejí z platných zákonů a to zejména č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace a podrobnosti najdete v obchodních podmínkách .